K at college

2015 年出版之通识教育大讲堂——学科通识系列公开讲座,引用此例说明当代大学生……使用外来词汇和英语句式的激情几乎达到了疯狂的程度。因奇故译之。

K君之于上庠,甚殊越。及毕业,不为都心文役,乃自谓君子见机1 云。尝聚学友,议与司籥张爵士酒吧,以其拥众及嗜伎乐者宜多谒耳。好低炭,游必公车,弗以街车,器具每独制之。居或瑜伽,或负日海岸,匪彩衣峤履而荡于市肆也。商贾之钟鸣鼎食而艳之者,咸谢而不顾。有概范晤于 QQ,K君独眷之,遂深耽网络。忽其 iPad 证其饮鸩,自是K君之不自已可知也。

原文:

小 K 在象牙塔里的生活很酷,但毕业后没有成为 CBD 写字楼里的白领,但她始终认为条条道路通罗马。一天,跟几个同学头脑风暴后决定聘请一位知名 DJ 合开一家爵士酒吧,小 K 希望音乐时尚达人和那位 DJ 的粉丝都能来光顾她们的酒吧。在生活中,小 K 坚持低碳生活,只坐巴士从不打的,家中家具都是 DIY 的。空闲时小 K 也不会穿着迷你裙拎着 LV 去商场血拼,而是做做瑜伽,或是换上比基尼去海边做日光浴。对于开奔驰、戴劳力士、打高尔夫、抽雪茄、缺少幽默细胞的金领男的追求,小 K 一概拒绝。她认定半年前在 QQ 上结识的男模就是她的白马王子。此后,小 K 一直沉迷于网络世界。上月的某一天,小 K 突然告诉我,她从男模的 iPad 里发现心中的白马王子染指海洛因。我知道,那时她已经 hold 不住了。

  1. 易:系辞下君子见幾而作,不俟终日。犹条々大路通 Rōma。